Mikrojesle Veselé kroky

                              

                         projekt byl ukončen k 31.5. 2022

CO JSOU MIKROJESLE?
 Mikrojesle jsou určeny k péči o děti od 6 měsíců do věku 4 let v malé skupině (max. 4 děti na den) za dohledu kvalifikované osoby. 

 Díky dotační podpoře ESF ČR/MPSV se jedná o službu určenou pro pracující rodiče či rodiče aktivně si hledající zaměstnání v rámci podpory sladění rodinného a pracovního života a rychlejšího návratu žen na trh práce.
Rodič jako projektem podpořená osoba 2x ročně spolupracuje při monitoringu doložením potvrzení o pracovním poměru, studiu či registraci na úřadu práce, případně při jakékoliv změně. Zároveň musí být dodrženy podmínky zaměstnanosti v rámci ČR, vzdělávání či registrace na ÚP rodiči dítěte, u rodiče na mateřské dovolené pak evidence v předchozím zaměstnání. Dítě nemusí docházet každý den.

Při dodržení těchto podmínek je poplatek za umístění dítěte nulový, rodiče hradí pouze stravné.

KAPACITA MIKROJESLÍ - 4 děti na den

                                                                                                                                                   Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011012

Vložte svůj text...

    UMÍSTĚNÍ MIKROJESLÍ Veselé krůčky   - mikrojesle Veselé krůčky jsou umístěny v  ulici Bělehradská, č.p. 580 nedaleko naší dětské skupiny Veselé kroky. Máme zde prostornou hernu společně s kuchyní a sociálním zařízením, přizpůsobené tak, aby u nás byly děti v bezpečí a cítily se pohodlně. Pro pobyt venku využíváme okolní zeleň a dětská hřiště, společně s dětskou skupinou podnikáme i výlety a pořádáme společné akce pro rodiče.

MOŽNOSTI DOCHÁZKY - po telefonické domluvě na tel.: 774 836204

Vložte svůj text...