Dětský Klub Veselé kroky

Dětský klub  Veselé kroky je určen pro rodiče dětí I. stupně základní školy jako možnost hlídání dětí mimo školní vyučování. V době letních prázdnin jsou pro děti připraveny příměstské tábory ve třech turnusech, příměstský tábor probíhá i v době jarních prázdnin.

(Dětský klub a příměstské tábory - VESELÉ KROKY, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016414)

Projekt vznikl z podpory Evropského sociálního fondu z operačního programu Zaměstnanost. Jeho úkolem je podpořit zaměstnané rodiče a pomoci jim s péčí o dítě v době po skončení školní družiny.

Pro koho je dětský klub určen?

Pro děti 1. stupně základní školy (1. - 5. třídy) 

Kdy bude dětský klub v provozu?

Od 2. ledna 2021 v období školního roku v provozní době 12. - 17. 00 hodin

Kde  klub probíhá?

V nově upravených prostorách na adrese Zborovské náměstí 1406 , v případě příznivého počasí využíváme přilehlá sportoviště.

Je dětský klub zpoplatněn?

Při splnění určitých podmínek vyplývajících z nařízení Evropského sociálního fondu, je provoz dětského klubu zdarma.

O jaké podmínky se jedná?

1. Podání přihlášky do školního klubu.

2. Dodání potvrzení o postavení podpořené osoby (rodičů) na trhu práce:
a) v případě zaměstnaného rodiče (potvrdí zaměstnavatel)
b) v případě rodiče v procesu vzdělávání nebo rekvalifikace (potvrdí škola nebo poskytovatel kurzu)
c) v případě nezaměstnaného rodiče, který aktivně hledá práci (vyplní úřad práce)
d) v případě OSVČ je nutné doložit žádost o potvrzení v evidenci ČSSZ

Bližší informace :

Dana Kadlecová 774836204

Šárka Baliharová 603536234