Dětská skupina Veselé tlapky

připravujeme
připravujeme


Dětská skupina Veselé tlapky je zařízení pro děti od 1 roku.. Zaměřujeme se na zajištění potřeb dítěte, na jeho výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků.

 Pro velký zájem rodičů a velice úspěšné fungování naší první dětské skupiny jsme se rozhodli k otevření další dětské skupiny na adrese Chrudimská 1258, Pardubice. 

Dětská skupina byla podpořena v rámci OPZ jako projekt, reg. číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017355.

O děti se starají kvalifikované pečující osoby s pedagogickým vzděláním a přístup k dětem je vždy individuální a pomáhá k přirozenému a aktivnímu rozvoji dětí. Usměvavé, spokojené děti jsou naším společným cílem.

Provozní doba :

Pondělí - pátek 7:00 - 15:30 hodin

Ceník:

1. Docházka

Pravidelná docházka 4-5 dní v týdnu:

4000 Kč/ měsíc

Úplata je splatná nejpozději k 25. dni předchozího měsíce. Platbu lze uskutečnit bankovním převodem na číslo účtu 5763388309/0800 ( do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte) nebo v hotovosti přímo v DS.

Pravidelná docházka 2-3 dny v týdnu:

2900 Kč/měsíc

Úplata je splatná nejpozději k 25. dni předchozího měsíce. Platbu lze uskutečnit bankovním převodem na číslo účtu 5763388309/0800 ( do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte) nebo v hotovosti přímo v DS.

Nepravidelná docházka

V případě volné kapacity je možné uplatnit jednorázové vstupné

450 Kč/ den

Vždy na začátku roku je rodiči vystaveno potvrzení o přijatých platbách, může si tak uplatnit daňovou slevu (pro rok 2022 činí sleva tzv. " školkovné " 16200 Kč )

2. Stravné

Cena stravy 60 Kč /den. Stravné zahrnuje 2 svačiny, oběd o dvou chodech a denní pitný režim.

Platba za stravné se hradí na začátku měsíce za měsíc předchozí v hotovosti u zaměstnance v DS - informace jsou vždy vyvěšeny na dveřích.

3. Ostatní poplatky:

Poplatek za pozdě vyzvednuté dítě činí 100,-Kč za každou započatou hodinu, splatná ihned při převzetí dítěte v hotovosti. O každém pozdním vyzvednutí bude sepsán písemný záznam. V případě častého opakování může být dítěti ukončena docházka v DS. O ukončení docházky rozhoduje Dana Kadlecová.

Provoz dětské skupiny je spolufinancován z prostředků EU v rámci operačního programu Zaměstnanost.