Denní program

Režim dne se podobá péči v rodinném prostředí. Zaběhnutý denní režim přináší dětem pocit bezpečí, stability, jistoty a klidu, proto se jej snažíme dodržovat. Časy jsou orientační, snažíme se vždy přizpůsobit potřebám dítete. Je-li dítě unavené, může odpočívat a nemusí se podrobovat kolektivní činnosti.

Výchovné činnosti se snažíme uzpůsobit tak, abychom zapojili jak ty menší, tak i ty větší děti .Během dne střídáme dětem činnosti, při kterých se děti svobodně projevují, vyjadřují svou individualitu a osobnost a získávají své první sociální zkušenosti. Starší děti učíme pocitu pomoci menším, potřebu umět poradit si a postarat se o své kamarády.

Věnujeme se :

  • Učíme děti základní hygienické návyky, oblékání se, u starších dětí používat příbor
  • Motorickým dovednostem
  • Pohybovým hrátkám
  • Hudbě
  • Hrám
  • Výtvarné činnosti

Harmonogram dne


Příchod dětí, hrajeme si...            7.00 - 8.30

Hygiena, svačina                          8.30 - 9.00

Řízená činnost, malujeme, tvoříme   9.00 - 9.30

Pohybové hrátky, úklid hraček     9.30 - 10.00

Chodíme ven...                             10.00 - 11.00

Oběd                                              11.15 - 12.00

Spánek                                          12.15 - 14.00

Odpolední svačinka                     14.00 - 14,30

Odpolední aktivity                        14.30 - 16.00