Dětská skupina Veselé kroky

Veselé kroky

Naše dětská skupina sídlí v nově zrekonstruovaných prostorách v ulici Sedláčkova č.p. 447 v  Polabinách . Zajištujeme pravidelnou péči o dítě od 1 roku do zahájení povinné školní docházky. Naším cílem je přátelská rodinná atmosféra. Nabízíme bohatý program, který probíhá zábavnou formou, jedná se o tvořivé činnosti, pohybové hrátky, a spustu dalších činností v souladu s naším plánem péče a výchovy. O děti pečují kvalifikované osoby s pedagogickým vzděláním. Zajišťujeme celodenní stravu vhodnou pro předškolní děti. Pokud hledáte pro svoje zlatíčko místo, kde se bude cítit dobře - přijďte se podívat k nám :-)


Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí

Odbor realizace programů ESF - adaptabilita a rovné příležitosti

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015678

navazující na projekt   CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006605

Název projektu: Dětská skupina Veselé kroky

Projekt je podporován z Evropského sociálního fondu,
Operačním programem Zaměstnanost a Ministerstvo práce a sociálních věci České reubliky.

Kontakt :

VESELÉ KROKY z.s 

774836204  Kadlecová